Hva leter du etter?

Samfunnsoppdraget

Kundene velger Norsk Tipping

Nok en gang har Norsk Tipping satt rekord i antall kunder i løpet av et år. Særlig har sportsspillene og de nettbaserte spillene, som KongKasino, opplevd kundevekst.

Otto_på_spa

Otto er stjerna i en rekke reklamefilmer for Lotto. God reklame er viktig for å styrke lotterienes oppslutning blant spillerne.

For de aller, aller fleste er pengespill uskyldig moro og underholdning i hverdagen. Oddsen, Flax, Vikinglotto og resten av Norsk Tippings varierte spillmeny gir en billett til å dagdrømme litt om den store potten, krydre fotballkampen med et dristig tips eller prøve lykken i et bingospill mens du venter på bussen. Spillopplevelsen må være så god at kundene velger Norsk Tipping også neste gang de vil ha underholdning og spenning. Kundeoppslutningen levner ingen tvil om at tilbudet duger – og vel så det.

Et viktig premiss i enerettsmodellen er at Norsk Tipping klarer å kanalisere flest mulig av dem som er interessert i pengespill til å velge det regulerte tilbudet. Derfor skal Norsk Tipping tilby produkter og tjenester som samler flest mulig av spillerne. Det skjer i konkurranse med uregulerte aktører som neglisjerer den norske reguleringen.

Parallelt jobber myndighetene med å styrke enerettsmodellen gjennom ulike tiltak, som for eksempel forbud mot å formidle betaling til uregulerte aktører og strengere håndheving av reklameforbudet. I 2021 har tiltakene gitt gode resultater, og rapportene antyder styrket kanalisering i løpet av året.

2 091 394 spillere deltok i et Norsk Tipping-spill i fjor, mot 2 082 609 i 2020.

Det har vært størst vekst blant sportsspillere. Over 80 000 nye kunder spilte sportsspill hos Norsk Tipping i 2021. Av disse var 27 000 nyregistrerte spillere, resten var eksisterende kunder som prøvde sportsspill for første gang. Stort tilbud av utsatte kamper fra 2020 utover i 2021 og fotball-EM, er noen av årsakene til veksten. Samtidig har selskapet lyktes med direkte kanalisering av spillere som tidligere spilte hos uregulerte aktører. Det skjer på tross av at selskapet har hatt svært begrenset markedsføring av sportsspill i 2021.

I 2021 skiftet selskapet ut hele den teknologiske plattformen for sportsspill. Fornyelsen gir helt nye muligheter for hva slags spillobjekter selskapet kan tilby spillerne.

Norsk Tipping gjennomfører jevnlig spørreundersøkelser blant kundene. En stor andel av dem som tidligere har spilt utenlands oppgir at de har redusert forbruket hos uregulerte aktører det siste året. Undersøkelsene viser at det er færre som bare spiller utenlands, og at Norsk Tipping kontinuerlig har tatt markedsandeler i sportskategorien de siste to årene.

I undersøkelsen spør selskapet hvorfor sportskundene velger Norsk Tipping. Mange svarer at det er fordi det er enkelt å spille her. At det er vanskelig å få betalt/utbetalt premier trekkes fram som en barriere for utenlandske spillaktører. Forbudet mot betalingsformidling har med andre ord god effekt.

Den andre viktige nyheten på sportsspillsiden i 2021 var lanseringen av Fantasy-spill med innsats. Fantasy har lenge vært populært blant sportsinteresserte. Det er likevel bare i de siste årene at elementet med pengeinnsats og premier er introdusert på markedet. Spillet går ut på å sette sammen lag blant spillere fra alle lag i en liga eller et mesterskap. Basert på hvordan de utvalgte spillerne og deres faktiske lag presterer, kåres vinnere blant Fantasy-spillerne. Fantasy-spill foregår før kampene starter, såkalt «pre-match». I et ansvarlighetsperspektiv er det bra at mest mulig av spillingen foregår såkalt pre-match til fordel for livespill. Fantasy er med på å styrke dette.

Også andre spill kanaliserer spillere: Kasino, bingo og skrapespill på internett.

Norsk Tippings egne kundeundersøkelser viser at selskapet har tatt store markedsandeler i nettkasinomarkedet de siste årene. I 2021 fikk de nettbaserte spillene 28 000 nye kunder. En stor andel oppgir at de startet sitt kasinospill hos utenlandske spillselskaper. Litt over halvparten (55 prosent) av kasinokundene oppgir at de på et tidspunkt har spilt hos uregulerte aktører. Dette er redusert kraftig, og ifølge siste tracker-undersøkelse er andelen kasinospillere som årlig spiller hos uregulerte spillselskaper redusert til 38 prosent.

Vi ser for eksempel en viss forflytning av kunder fra lotterispill til sportsspill og nettbaserte spill/kasinospill. Spesielt er glidningen til nettbaserte spill en utvikling det er viktig å bremse.

Lotterispill er den kategorien spill som gir lavest risiko for å utvikle spilleproblemer, gjerne kalt «grønne spill». Lotto, Vikinglotto, Joker, Eurojackpot, Nabolaget, Extra og Keno er slike spill.

Attraktive lotterier er grunnleggende for å sikre et spillemarked med lavest mulig risiko. Det er nødvendig med god produktutvikling og gode markedsbudskap for at lotteriene skal beholde og styrke appellen hos kundene. Derfor er det gledelig å se at lotteriene holder stand. De aller fleste av kundene i Norsk Tippings kundemasse spiller et lotterispill minst en gang i løpet av året.

Den viktigste produktfornyelsen på lotterisiden i 2021, var endringene i Vikinglotto. Ny pris og ny spillmatrise bygger opp førstepremiepotten litt raskere. Samtidig blir førstepremien noe enklere å oppnå. Minstepremien øker i takt med prisøkningen.

Norsk Tipping har jobbet med å fornye og utvide distribusjonen av Flax, selskapets eneste fysiske produkt. I 2021 ble Flax tilgjengelig i alle Kiwi-butikker. Kiwi-butikkene som ikke er ordinære kommisjonærer, selger Flax fra kassapunktene gjennom «spill i kasse»-løsningen. Cirka 500 Kiwi-butikker selger nå Flax på denne måten. Det er bare hovedloddet (MillionFlax) og den populære julekalenderen som er tilgjengelig fra disse salgspunktene.

Neste etappe er å gjøre Flax tilgjengelig i alle Meny- og Spar-butikker.

I 2021 skiftet Norsk Tipping ut samtlige Multix- og Belago-terminaler. De nye terminalene har støtte for flere ansvarlighetstiltak på en kundeskjerm med mindre innsyn. Det har gjort Norsk Tipping i stand til å tilby flere ansvarlighetsverktøy på terminalen. For eksempel:

  • Egen knapp for 24 timer spillepause som alltid er synlig.
  • Spillregnskap med detaljert oversikt over forbruk.
  • Playscan.

Multix og Belago er fysiske terminaler utplassert i bingolokaler og andre arenaer i handelen. De har dermed vært påvirket av nødvendige smitteverntiltak, som stengte bingohaller og avstandskrav. Oppslutningen om Multix og Belago har vært stabil fra 2020 til 2021.

Distribusjon

En kundetilpasset og brukervennlig distribusjon er viktig for at kundene skal oppleve det ukomplisert å delta i spillene. Selskapet har cirka 3 300 kommisjonærer som møter og veileder kundene hver dag.

Samtidig fortsetter digitaliseringen av Norsk Tippings omsetning og kundemasse i høyt tempo. Cirka 70 prosent av omsetningen er nå digital. Hele 77 prosent av kundene har spilt digitalt i løpet av året, tre prosentpoeng mer enn i 2020, og hele 10 prosentpoeng mer enn i 2019 (se figur).  Koronaepidemien har fått fart på den digitale transformasjonen.

Antall digitale spillere

Stadig flere av kundene spiller digitalt – hele 77 prosent i 2021.

Den digitale forskyvingen av kunder gjør at Norsk Tipping må tenke nytt også i den fysiske arenaen. Tidlig i 2022 startet selskapet med digitalt salg av Oddsen hos cirka 250 kommisjonærer. Dette er digitale selvbetjeningsløsninger i butikken, der kunden spiller på en skjerm på samme måte som på en pc eller mobiltelefon. Mellom 90 og 95 prosent av alt salg av Oddsen var allerede digitalt før denne omleggingen.

Både kundene og handelskjedene utfordrer Norsk Tipping til å effektivisere tjenestene. Selskapet jobber derfor med innovasjonsprosjekter for å utforme nye tjenester som kan tilbys i varehandelen, der f. eks. mobiltelefonen er sentral.

Per 31.12 har selskapet 3373 kommisjonærer:

Av disse har:

  • 559 også Multix-terminaler.
  • 209 også Belago-terminaler.
  • 1553 også Spill i kasse (salg av spill med produktkort i kassapunktet).

Til sammen var det 2624 utsalgssteder med Spill i kasse.

 

Reklame og markedsføring

Norsk Tipping markedsfører for å sikre kanalisering av spillelyst inn til det regulerte tilbudet. Selskapet skal markedsføre tilstrekkelig for oppnå nødvendig kanalisering, men heller ikke mer. Markedsføringen er underlagt egne retningslinjer og regler, og aktiviteten revideres jevnlig. Det er et mål at flest mulig at de som spiller, spiller de minst risikofylte spillene. Det er derfor først og fremst de minst risikofylte spillene, som lotterispill, som markedsføres mest. For å opprettholde lotterispillenes appell må produktene fornyes og utvikles, og selskapet må lykkes med kommunikasjonen. Reklamefilmene om hunden Otto, der matmor og matfar har vunnet i Lotto, har truffet blink hos kundene, og er et eksempel på hvordan markedsføring er med på å styrke Lottos appell hos kundene.

Les mer om markedsføring av pengespill

Universell utforming

Norsk Tipping har som mål å tilby Norges beste digitale kundeopplevelse. Universell utforming er sentralt i dette arbeidet.

Universell utforming (UU) handler om at alle mennesker skal kunne ta til seg informasjon, utføre tjenester og delta i samfunnet på like vilkår, uavhengig av funksjonsnedsettelse. Selskapet har kartlagt hvilke tiltak som må gjennomføres for å møte gjeldende krav og forskrifter.

For å møte behov for mer kompetanse, gjennomførte selskapet 25 interne kurs og workshops i avdelinger, enheter og faggrupper i løpet av 2021. På team-nivå har det vært jobbet godt med å avdekke og rette feil, og selskapet har i løpet av året blitt i stand til å ivareta universell utforming ved endringer og nyutvikling i løsningene.

 

I dette kapittelet kan du også lese om:

Illustrasjon, Forebygging aller viktigst

Forebygging aller viktigst

Ytterligere integrering av ansvarlighet i hele virksomheten.

Les mer
Illustrasjon, Effektiv drift og overskudd

Effektiv drift og overskudd

Effektiv drift sikrer at så mye som mulig av inntektene går til formålene.

Les mer