Hva leter du etter?

Formell rapport

Revisjonsberetning

Uavhengig_revisors_beretning
Uavhengig_revisors_beretning-2
Uavhengig_revisors_beretning-3

Årsberetning

Styrets redegjørelse for virksomheten i 2021.

Årsregnskap

Resultatregnskap, balanseoppstilling og kontantstrøm.

Noter

Noter til regnskapet.

Eierstyring og selskapsledelse

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i Norsk Tipping.

GRI-indeks 2021

Norsk Tippings GRI-rapportering.