Hva leter du etter?

Samfunn og marked

I dette kapitlet får du status for utviklingen på disse feltene: Regulering, pengespillmarkedet, spilleproblemer og markedsføring. I tillegg oppsummerer selskapet kort utviklingen i Europa.

I dette kapittelet kan du lese om:

Illustrasjon, Politikk og regulering

Politikk og regulering

Nye lover og reguleringer.

Les mer
Illustrasjon, Spillmarkedet

Spillmarkedet

Regulert markedsandel trolig noe styrket

Les mer
Illustrasjon, Status spilleproblemer i Norge

Status spilleproblemer i Norge

Samlet oversikt over statistikk og målinger for spilleatferd.

Les mer
Illustrasjon, Markedsføring av pengespill

Markedsføring av pengespill

Revidert kringkastingslov og reduserte utgifter til markedsføring.

Les mer
Illustrasjon, Regulering i Europa

Regulering i Europa

Kraftige grep for å begrense reklame for høyrisikospill i Norge og Europa.

Les mer