Hva leter du etter?

Menneskene

Styret

Norsk Tippings styre 2021

NT-styret_2021_v02_crop

Linda Bernander Silseth, David Hansen, Petter Torgerhagen, Per Olav Monseth, Aysegül Cin, Åsne Havnelid (adm.dir.), Dag Westby, Linda Reinhardsen Frisvold og Per Øivind Skard. Styremedlem Linda Vøllestad Westbye var ikke til stede.
Foto: Simen Øvergaard

NT-styret_2021_Linda-Bernander-Silseth

Linda Bernander Silseth

Styreleder

Medlem av styrets kompensasjonsutvalg

Født: 1962

Vært i styret siden: 2015

Andre styreverv: Styreleder Kilden teater og konserthus, styremedlem Avinor, Handelsbanken Norge, Alpinco AS

Utdannelse: AFF Senior Executives lederutviklingsprogram, personaladministrasjon & økonomi og administrasjon ved Norsk Hotellhøgskole i Stavanger, fagbrev servitør/restaurantbrev ved Hotel Continental i Oslo, grunnkurs i markedsføring ved Norges Markedshøyskole

Stilling: Styreleder og styremedlem

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Adm. dir. Flytoget, adm. dir. Tusenfryd, direktør Sales & Franchise i konsernledelsen i Choice Hotels Scandinavia ASA, direktør/vertskap ved Quality Hafjell Hotel på Lillehammer. Styreleder i Nasjonalmuseet, styremedlem i Pure CSR Consulting, leder av valgkomiteen i Innovasjon Norge, medlem av valgkomiteen i Asker og Bærum Budstikke, styreleder i Unicef Norge, styremedlem i Oslo Ski-VM 2011, styremedlem i Autosocks AS, styremedlem i Stavanger 2008 – Europeisk Kulturby 2008, styremedlem i OSL-Avinor, medlem i bransjerådet ved Norsk Hotellhøgskole, styremedlem i Norsk Oljemuseum, styremedlem i Umoe Catering AS, styremedlem i Norges Turistråd, medlem av markedsrådet i Norges Turistråd, styremedlem i Opplandenes hotell- og restaurantforbund/RBL, styremedlem i Lillehammer Utvikling.

NT-styret_2021_Per-Olav-Monseth

Per Olav Monseth

Nestleder

Leder av styrets kompensasjonsutvalg

Født: 1979

Vært i styret siden: 2017

Andre styreverv:  Styreleder i Buypass AS, Bitastad AS og Wiski Kapital AS. Styremedlem i blant annet Danica Pensjonsforsikring AS, Get Inspired AS, Devico AS, Deltager AS, B&B Entreprenør AS, Rørosmeieriet AS, Vitux Group AS, og Tequity Cluster

Utdannelse: Siviløkonom/MBA med spesialisering i finans ved Norges Handelshøyskole (NHH) og Indian Institute of Management i 2004. Grunnfag i psykologi fra Universitet i Bergen og Befalsskolen for Marinen (BSMA)

Stilling: Daglig leder i Salvesen & Thams

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: CFO med ansvar for prosjekt og forretningsutvikling i Polaris Media ASA. Vice President i det New York-baserte investeringsselskapet Lindsay Goldberg og konsulent i McKinsey & Co.

NT-styret_2021_Aysegul-Cin

Aysegül Cin

Styremedlem

Født: 1981

Vært i styret siden: 2020

Andre styreverv: ADB Gjensidige (Gjensidiges baltiske virksomhet) og Gjensidige Business Services AS

Utdannelse: Sivilingeniør/MSc i Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU og Universität Karlsruhe i Tyskland

Stilling: Konserndirektør Sverige og Baltikum, Gjensidige Forsikring ASA

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Direktør for CRM og digitale kanaler i divisjon Næringsliv i Gjensidige Forsikring og har tidligere erfaring fra flere roller og lederstillinger i Gjensidige-konsernet innenfor divisjon Privat, konsernutvikling, strategi og M&A.

NT-styret_2021_David-Hansen

David Hansen

Styremedlem

Medlem av styrets revisjonsutvalg

 

Født: 1978

Vært i styret siden: 2015. Fratrådt fra 10. januar 2022

Andre styreverv: Styremedlem i Stiftelsen Oslo Philantropic Exchange (OPX) og aksjeselskapet OPX, samt styremedlem i Stiftelsen Træleborgveien 11 og varamedlem til styret UAS Norway – dronebransjens interesseorganisasjon i Norge.

Utdannelse: Jurist fra Universitetet i Oslo

Stilling: Salgsleder offentlig sektor, Microsoft Norge

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Styremedlem i Vinmonopolet og Kirkens Nødhjelp, bystyremedlem i Oslo, politisk rådgiver i Utenriksdepartementet for utviklingsministeren, leder for Kristelig Folkepartis Ungdom, fylkestingsrepresentant i Østfold og kommunestyremedlem i Halden. Har arbeidet som direktør for myndighetskontakt i Telenor Norge, leder for bærekraft og samfunnsansvar samt spesialrådgiver i Gambit H+K Strategies, fagsjef i tankesmien Civita og spesialrådgiver for generalsekretæren i Strømmestiftelsen.

NT-styret_2021_Per-Oivind-Skard

Per Øivind Skard

Styremedlem

Født: 1977

Vært i styret siden: 2020

Andre styreverv: Styreleder i Det klarer jeg AS og Fauna Eco AS. Nestleder USBL. Styremedlem Nemitek AS, PSK AS, Gudbrandsdal Energi Holding AS inkl. datterselskapet Vevig AS. Styremedlem i foreningen Commanderiet de Bordeaux.

Stilling: Managing Partner OTTE AS

Utdannelse: Siviløkonom med spesialisering i informasjonsledelse ved BI

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Administrerende direktør og ansvarlig redaktør i Mediehuset Tek AS, direktør for økonomi, salg, marked og forretningsutvikling i IKT-Norge, kommersiell direktør Nordic Screens, direktør A-pressen digitale medier, daglig leder Orkla Media Digital Salg, styreleder WebDeal AS.

NT-styret_2021_Dag-Westby

Dag Westby

Styremedlem

Leder av styrets revisjonsutvalg

Født: 1960

Varamedlem til styret: 2009 – 2021

Styremedlem siden: 2021

Utdannelse: Juridicum

Andre styreverv: Kammerkoret Collegium Vocale (styreleder)

Stilling: Seniorrådgiver virksomhetsstyring Forsvarsbygg Stab

Tidligere viktige posisjoner: Medlem av hovedstyret i Norges juristforbund, president i Ottestad Rotary.

NT-styret_2021_Linda-Voellestad-Westby

Linda Vøllestad Westbye

Styremedlem

Medlem av styrets revisjonsutvalg

Født: 1979

Vært i styret siden: 2019.

Andre styreverv: Styreleder i Sogn og Fjordane Eigedomsmekling, styremedlem Bustadkreditt Sogn og Fjordane, Westkap AS, styreleder Vie grannelag

Stilling: Direktør for privatmarkedet i Sparebanken Sogn og Fjordane

Utdannelse: Master i sosialantropologi, Solstrandprogrammet AAF Accelerate (tidl.unge ledere), coaching og relasjonsledelse

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Avdelingsdirektør i Lotteritilsynet, avdeling Pengespel, rådgjever i Lotteri- og stiftelsestilsynet, regionsekretær i Landsforeningen for trafikkskadde, seminarleder/sensor Universitetet i Bergen.

NT-styret_2021_Linda-Reinhardsen-Frisvold

Linda Reinhardsen Frisvold

Styremedlem (ansattvalgt)

Født: 1976

Vært i styret siden: 2019

Andre styreverv: Styremedlem i NTL Norsk Tipping, Bit Eiendom AS (vara)

Utdannelse: Allmennlærer/adjunkt, prosjektstyring og prosjektarbeid, webmaster, engelsk og pedagogisk veiledning – Høgskolen i Hedmark, Product Owner / Product Manager – Gladwell Academy, Certified Scrum Master – Glasspaper

Stilling: Forretningsrådgiver, Scrum Master og Product Owner IT Utvikling, hovedverneombud Norsk Tipping

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Hovedlærer i Globalskolen AS, Fagansvarlig Opplæring Norsk Tipping.

NT-styret_2021_Petter-Torgerhagen

Petter Torgerhagen

Styremedlem (ansattvalgt)

Født: 1967

Vært i styret siden: 2021

Andre styreverv: Styremedlem i NITO Norsk Tipping

Utdannelse: Bachelor i Informatikk v/ Høgskolen i Østfold med spesialisering i neurale nettverk og fuzzy logikk

Stilling: Senior forretningsrådgiver/Product Manager i Norsk Tipping

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Styremedlem (ansattvalgt) i Norsk Tipping 2007 – 2011

NT-styret_2021_Pal-Enger

Pål Enger

Varamedlem (ansattvalgt)

Født: 1971

Varamedlem til styret siden: 2019

Andre styreverv: Hamar IL Fotball

Utdannelse: Cand. Mag i journalistikk, MRDH Volda, Hærens Befalskole Jørstadmoen, kommunikasjonsledelse fra BI. Programingeniør, Høgskolen i Gjøvik

Stilling: Strategisk rådgiver CSR, Sponsor & Event.

NT-styret_2021_Ina-Taasaasen

Ina Taasaasen

Varamedlem (ansattvalgt)

Født: 1992

Varamedlem til styret siden: 2021

Andre styreverv: Styremedlem Storhamar Håndball, Kunstforeningen i Norsk Tipping

Utdannelse: Bachelor i Markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI, Scrum Master sertifisert fra Agile Lean House

Stilling: Kommunikasjonsrådgiver og lagleder kommunikasjon, Norsk Tipping

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Teamleder kundeservice, trekningsredaktør, kundekonsulent, CRM-konsulent Norsk Tipping.

I dette kapittelet kan du også lese om:

Illustrasjon, Medarbeidere

Medarbeidere

Sterke fagmiljøer og en organisasjon som er forberedt på framtidens utfordringer.

Les mer
Illustrasjon, Ledelse

Ledelse

Bli kjent med de øverste lederne i Norsk Tipping.

Les mer
Illustrasjon, Interessenter

Interessenter

Åpen dialog med interessenter er avgjørende for å lykkes med samfunnsoppdraget.

Les mer