Hva leter du etter?

Formell rapport

Årsberetning og -regnskap, revisjonsrapport, noter, eierstyring og selskapsledelse og GRI-indeks.

Årsberetning

Styrets redegjørelse for virksomheten i 2021.

Årsregnskap

Resultatregnskap, balanseoppstilling og kontantstrøm.

Noter

Noter til regnskapet.

Revisjonsberetning

Uavhengig revisors beretning.

Eierstyring og selskapsledelse

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i Norsk Tipping.

GRI-indeks 2021

Norsk Tippings GRI-rapportering.