Hva leter du etter?

Samfunnsansvar og bærekraft

Norsk Tipping vil bruke posisjonen sin til å påvirke samfunnet i en mer bærekraftig retning. Det gjennomsyrer både sponsorarbeidet og måten selskapet drives på.

Våre bærekraftløfter

I dette kapittelet kan du lese om:

Illustrasjon, Bedre sammen

Bedre sammen

Samarbeid som gir drømmen en sjanse.

Les mer
Illustrasjon, Ansvarlig samfunnsaktør

Ansvarlig samfunnsaktør

Ansvarlighet er fundamentet for bærekraftig verdiskaping.

Les mer
Illustrasjon, Like muligheter

Like muligheter

De beste resultatene oppnås når alle har like muligheter.

Les mer
Illustrasjon, Fornuftig forbruk

Fornuftig forbruk

Et redusert fotavtrykk bidrar til bedre bærekraft.

Les mer
Illustrasjon, God forretningsskikk

God forretningsskikk

Forebygging, styring og kontroll.

Les mer