Hva leter du etter?

Norsk Tipping bruker selskapets stemme for å bidra til mer bærekraftig utvikling – sammen med andre.

Målene med Norsk Tippings samarbeidsavtaler er å øke kunnskapen og oppslutningen om den norske pengespillmodellen, og gjennom dette styrke selskapets omdømme, samt bygge langsiktig merkevareposisjon. Samfunnsansvar og bærekraft er integrert i alle samarbeidsavtaler.

Rammene for sponsorarbeidet

Pengespillmeldingen fra 2016 legger føringene for selskapets sponsorvirksomhet: «Norsk Tipping si sponsorverksemd skal vere basert på forretningsmessige vurderingar og sikre så god sosialpolitisk måloppnåing som mogleg.»

Norsk Tipping har tydelige rammer og føringer for sponsorarbeidet. Alt selskapet gjør henger sammen med selskapets overordnede mål, og er strategiske virkemidler for å:

  • Støtte opp under selskapets målsettinger for kanalisering og marked
  • Øke kunnskapen og kjennskapen til selskapets tredelte samfunnsoppdrag
  • Bygge visjon og ønskede assosiasjoner for selskapsmerket

Året 2021

Norsk Tipping jobber for å øke kunnskapen om Norsk Tippings samfunnsoppdrag og -bidrag. Derfor prioriterer selskapet å være til stede lokalt, gjerne på anlegg som er finansiert av spillemidler. Der treffer selskapet både samarbeidspartnere, overskuddsmottakere og «folk flest». Det er viktige arenaer for dialog med menneskene som er der overskuddet fra Norsk Tipping havner til slutt – på grasrota.

Pandemien preget også 2021. Derfor ble mange av arrangementene selskapet planla sammen med samarbeidspartnere avlyst, utsatt eller endret. Totalt ble det likevel et år med mye god aktivitet, der blant annet Drømmestipend-utdelinger, NM-veka og Idrettsgallaen ble gjennomført med tilpasninger til smittevernsrestriksjoner.

Det ble gjort noen endringer i porteføljen av samarbeidspartnere i løpet av året. I 2021 reforhandlet og signerte Norsk Tipping nye avtaler med Den Norske Turistforening, Frivillighet Norge og Norges Skiforbund Langrenn. Selskapet valgte å ikke fornye avtalen med Brettforbundet. Avtalen utløp ved årsslutt.

Norsk Tipping har ambisjon om å påvirke samfunnet på en positiv måte. Derfor ønsker selskapet å være en pådriver for at samarbeidspartnerne tar samfunnsansvar og setter like muligheter på dagsordenen i sin organisasjon. Gjennom samarbeidsavtalene jobber Norsk Tipping for å bidra til å engasjere og løfte frem gode rollemodeller som jobber for å sikre like muligheter og motvirke utenforskap i samfunnet.

Mer om selskapets satsing på rollemodeller, blant annet grasrottrener-konseptet og prosjekter innenfor kulturfeltet, finner du her.

En av prioriteringene i 2021 var å forsterke området forebygging av problemspill i Norsk Tippings samarbeidsavtaler. Avtalene vil i større grad bli brukt i forebyggingsarbeidet framover. Ett konkret resultat var holdningsskapende reklamefilmer gjennom avtalen med norsk fotball. Disse ble godt likt av både publikum og kunder, spesielt filmen der herrelandslagssjef Ståle Solbakken bidro som skuespiller.

Norsk Tippings samarbeidsavtaler i 2021

Bildetekst

Idrett:

Norges Fotballforbund (NFF), Norges Toppfotball (NTF), Toppfotball Kvinner (TFK), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF), Norges Håndballforbund/Norsk Topphåndball, Norges Ishockeyforbund/Norsk Topphockey, Norges Skiforbund Langrenn, E-sport, Brettforbundet.

Bildetekst

Kultur:

Norsk Kulturskoleråd, Talent Norge, Den Norske Opera og Ballet, By:Larm.

Bildetekst

Sosio:

Frivillighet Norge, Den Norske Turistforening (DNT).

Bildetekst

Lokale:

Storhamar Hockey, Storhamar Håndball, Elverum Håndball, HamKam Fotball, Fart Fotball.

Det er utarbeidet en «ikke-liste» som fungerer som en rettesnor for selskapets samarbeidsavtaler. Samarbeidsavtalene skal ikke:

  • Generere omsetning på kort sikt, men ha et langsiktig perspektiv for å bygge godt omdømme og sterk merkevareposisjon.
  • Fremme enkeltutøveres egen person kommersielt.
  • Bruke profiler til produktreklame, med unntak for sportspill når det er naturlig.
  • Ha aktiviteter mot barn og unge under 18 år.
  • Brukes til medlemsfordeler til spillkunder.
  • Sponsorat for egne ansatte.
  • Være basert på direkte pengestøtte.
Bedre-sammen_Frivillighetensdag

Kulturminister Anette Trettebergstuen delte ut Frivillighetsprisen til Sanitetskvinnenes Omsorgsberedskap, representert ved Marit Bjørnstad. Foto: CF Salicath/Frivillighet Norge

Norsk Tipping ønsker å løfte frem gode rollemodeller – alle de frivillige som stiller opp og gjør en innsats for barn, unge og voksne gjennom en organisasjon, et lag eller en forening. De frivillige er helt avgjørende for å skape aktivitet og de bidrar til gode lokalsamfunn i hele landet. Frivillighetens dag 5. desember var startskuddet for Frivillighetens år i 2022. Norsk Tipping var til stede og hedret frivilligheten ved å dele ut Frivillighetsprisen til Sanitetskvinnenes Omsorgsberedskap. Frivillighetens år vil bli viktig for Norsk Tipping og selskapets samarbeidspartnere, som sammen skal synliggjøre frivilligheten, øke kunnskap og få flere med.

I dette kapittelet kan du også lese om:

Illustrasjon, Ansvarlig samfunnsaktør

Ansvarlig samfunnsaktør

Ansvarlighet er fundamentet for bærekraftig verdiskaping.

Les mer
Illustrasjon, Like muligheter

Like muligheter

De beste resultatene oppnås når alle har like muligheter.

Les mer
Illustrasjon, Fornuftig forbruk

Fornuftig forbruk

Et redusert fotavtrykk bidrar til bedre bærekraft.

Les mer
Illustrasjon, God forretningsskikk

God forretningsskikk

Forebygging, styring og kontroll.

Les mer