Hva leter du etter?

Tall og fakta

Om selskapet

Norsk Tipping er et statlig eid aksjeselskap underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet. Selskapets eksistens og virksomhet er regulert av pengespilloven.

Loven vektlegger det sosialpolitiske hensynet som er grunnlaget for selskapet eksistens, nemlig å forebygge negative konsekvenser av pengespill. Norsk Tippings formål er presisert i selskapets vedtekter:

Selskapet skal i henhold til spilleregler fastsatt av departementet avholde og formidle pengespill i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespillene, samtidig som det gjennom rasjonell drift av selskapet skal legges til rette for at mest mulig av overskuddet fra spillene kan gå til formål som nevnt i pengespilloven § 10.

Selskapet samfunnsoppdrag er tredelt: Norsk Tipping skal tilby attraktive spill innenfor ansvarlige rammer, og gjennom dette skape overskudd til gode formål.

Norsk Tippings hovedkontor

Norsk Tipping har hovedkontor på Hamar, og selskapet hadde i 2021 404 ansatte.

Kulturdepartementet oppnevner Norsk Tippings styre, og styreleder siden 2015 er Linda Bernander Silseth. Selskapet ledes av administrerende direktør, som siden 2016 har vært Åsne Havnelid.

I dette kapittelet kan du også lese om:

Illustrasjon, Våre spill

Våre spill

Her kan du finne ut hvor mange som spilte Oddsen i 2021 og andre tall og fakta du måtte lure på om Norsk Tippings spill.

Les mer
Illustrasjon, Statistikk

Statistikk

En oversikt over store og små tall - historisk og fra 2021.

Les mer
Illustrasjon, Nøkkeltall

Nøkkeltall

Spillinntekter, resultatgrad og andre hovedtall.

Les mer