Hva leter du etter?

Året 2021

En ansvarlig virksomhet

2021 var året da pandemien skulle gå over, men ikke gjorde det. Alle tilleggsutfordringene pengespillmarkedet møtte i 2020 ble med oss inn i fjoråret.

NT_adm.dir_Asne-Havnelid

Norsk Tipping klarte seg godt gjennom det første pandemiåret, og var derfor godt rustet til å møte utfordringene i et enda hetere pengespillmarked i 2021. Da året startet hadde Norsk Tipping allerede innført strammere tiltak for å begrense omsetningen fra risikospillere, og videreutviklet arbeidet med å integrere ansvarlighetshensyn enda tettere i alle deler av virksomheten.

I løpet av året har vi justert og strammet til ytterligere, og nå ser vi resultatene av innsatsen. Spillemønsteret i kundemassen beveger seg tydelig i sunn retning. Jeg er stolt av hvordan Norsk Tipping-ansatte på tvers av alle avdelinger har løftet i flokk for å få til denne ønskede utviklingen. Et slikt kollektivt løft gjør at vi ikke lenger snakker om ansvarlighet gjennom enkeltstående tiltak – vi snakker om en ansvarlig virksomhet.

Likevel, trass i alle omsetningsdempende tiltak, leverer Norsk Tipping sitt største overskudd noensinne. Det man har tapt av omsetning som følge av ansvarlighetstiltak, har man tatt igjen i økt kundetilfang fra uregulerte aktører. Inntektsøkningen er spredt på flere kunder, som spiller for mindre penger hver. Vi er glade for å kunne konstatere at vi lykkes godt med å kanalisere kunder til det regulerte tilbudet. Det gjelder spesielt på Oddsen, der kundeveksten har vært formidabel etter at vi lanserte en ny sportspillmotor sommeren 2021.

Våre grønneste spill, lotteriene, har også hatt vekst under pandemien, takket være en høy digitaliseringsgrad. Samtidig har vi fortsatt arbeidet for å oppnå enda mer effektiv drift, som også bidrar til at en større sluttsum overføres til frivilligheten.

Det har skjedd mye på markedsføringsfronten i året som gikk. Fra nyttår gjorde endringen i kringkastingsloven at antall ulovlige TV-reklamer for uregulerte aktører ble halvert. Det har støttet tydelig opp under kanaliseringsoppdraget vårt. Samtidig trådte en ny og strengere retningslinje for reklame i kraft. Begge disse myndighetsgrepene er gjort i takt med utviklingen vi ser i resten av Europa, som også strammer inn reglene for pengespillreklame. Norsk Tipping har redusert reklamekostnadene, og samtidig økt andelen reklame for ansvarlig spill. Vi bruker fortsatt mest penger på å markedsføre lotteriene, som er spillene med lavest relasjon til pengespillproblemer.

I 2011 var Norsk Tippings overskudd på 3,9 milliarder kroner. For 2021 ble fasiten cirka 6,28 milliarder. En slik utvikling skaper selvsagt forventninger til årene vi har foran oss. Med Norsk Tippings mandat er det nok klokt å innstille seg på at Norsk Tippings inntekter ikke kan vokse inn i himmelen. Jeg er likevel trygg på at Norsk Tipping både er i stand til å levere på samfunnsoppdraget og være garantist for frivilligheten i all overskuelig framtid.

I dette kapittelet kan du også lese om:

Illustrasjon, Året i tall

Året i tall

De viktigste tallene fra 2021.

Les mer
Illustrasjon, 2021 på to minutter

2021 på to minutter

Viktige hendelser og begivenheter i 2021.

Les mer