Hva leter du etter?

Samfunn og marked

Regulering i Europa

Flere europeiske land tar kraftige grep for å begrense eller stanse reklame for nettkasino og andre høyrisikospill. Norske myndigheter står ikke alene i arbeidet med å begrense denne type reklame.

Europa strammer inn

De siste årene er det innført en rekke nye reguleringer og tiltak på pengespillfeltet, både i Norge og internasjonalt. Behovet for nye tiltak varierer fra land til land. En fellesnevner er likevel tiltak for å redusere markedsføring for høyrisikospill, og tiltak for å redusere uregulert aktivitet.

Det er ikke bare lokale myndigheter som jobber med å vanskeliggjøre uregulert og ulovlig aktivitet.

Smutthullene tettes

Det er ikke bare lokale myndigheter som jobber med å vanskeliggjøre uregulert og ulovlig aktivitet. I 2021 ble 136 OECD-land enige om en minimumsskatt på 15 prosent for større internasjonale selskaper. Spillselskaper som er etablert for eksempel på Malta kan få tredoblet beskatningen. Det kan gjøre det mindre lukrativt å etablere seg i, og operere fra skatteparadiser. Dermed vanskeliggjør det uregulert aktivitet, også i Norge.

Curaçao er også et populært sted for utenlandske spillselskaper som også opererer i uregulerte spillmarkeder. Etter samtaler mellom nederlandske myndigheter og Curaçao er man blitt enige om at det blant annet skal innføres en pengespillregulator. Den skal sikre at spillselskapene som er etablert på øya forholder seg til lovverket i det landet de retter sin aktivitet mot.

Bildetekst

Sier nei til pengespillreklame

En rekke land har de senere årene innført begrensninger for markedsføring av pengespill. Italia har gått lengst med sitt totalforbud. Spania, Portugal, England og Nederland har også tatt grep for å redusere volumet av pengespillreklamer. Fellesnevneren er at grepene rettes mot høyrisikospill, spesielt nettkasino.

Norske myndigheter er med andre ord ikke alene i sitt arbeid med å begrense denne type pengespillreklame.

Bildetekst

Sosiale medier strammer inn

I Norge reklameres det ikke for kasinospill i noen nasjonale medier. Selv medier som Facebook og YouTube er i all hovedsak fri for denne type reklame. Andre land forsøker nå å begrense den samme reklamen i sine markeder. Det bidrar til at mediene selv tar ansvar for å bidra til mindre pengespillreklame.

  • Facebook har nå varslet at pengespillreklame skal inkluderes i den såkalte «opt-out- funksjonen», hvor brukerne selv kan bestemme om de vil se mindre pengespillreklame.
  • Snapchat tester ut samme funksjonalitet i Storbritannia.
  • Twitch har innført reklameforbud for bettingsider.

Innstramningene vil forhåpentligvis bidra til mindre uregulert reklame, også i sosiale medier. Samtidig får problem- og risikospillere bedre muligheter til å redusere sin reklameeksponering i flere kanaler.

Begrensninger på kasinospill

Norge har reklameforbud og strenge tapsgrenser for kasinospillene. Andre land uten de samme virkemidlene vurderer nå muligheten for å begrense nettkasinospillenes utforming. Blant alternativene er innsatsbegrensninger, redusert trekningshastighet og forbud mot «feiring» av premier som er mindre enn innsatsen (negative gevinster). Det blir spennende å følge utviklingen i Norge og Europa i arbeidet med å begrense omfanget og skadevirkningene av nettkasino og høyrisikospill.

I dette kapittelet kan du også lese om:

Illustrasjon, Politikk og regulering

Politikk og regulering

Nye lover og reguleringer.

Les mer
Illustrasjon, Spillmarkedet

Spillmarkedet

Regulert markedsandel trolig noe styrket

Les mer
Illustrasjon, Status spilleproblemer i Norge

Status spilleproblemer i Norge

Samlet oversikt over statistikk og målinger for spilleatferd.

Les mer
Illustrasjon, Markedsføring av pengespill

Markedsføring av pengespill

Revidert kringkastingslov og reduserte utgifter til markedsføring.

Les mer