Hva leter du etter?

Samfunnsansvar og bærekraft

Ansvarlig samfunnsaktør

Norsk Tipping jobber for å begrense de negative konsekvensene av virksomheten. Selskapet opptrer balansert i markedet.

Samfunnsoppdraget setter de overordnede rammene for arbeidet med å være en ansvarlig samfunnsaktør.

Selskapet har en risikobasert tilnærming til virksomheten. Det overordnede rammeverket for risikostyring har prosesser for å kartlegge, håndtere og kommunisere risiko i tilknytning til selskapets verdiskaping.

Den potensielle risikoen for negativ påvirkning er gjennom hovedvirksomheten – salg av spill. I kapitlet Forebygging aller viktigst kan du lese mer om arbeidet for å begrense de negative konsekvensene av pengespill. I kapitlet Kundene velger Norsk Tipping beskriver vi hvordan vi jobber for at kundene skal ønske å spille hos Norsk Tipping.

I dette kapittelet kan du også lese om:

Illustrasjon, Bedre sammen

Bedre sammen

Samarbeid som gir drømmen en sjanse.

Les mer
Illustrasjon, Like muligheter

Like muligheter

De beste resultatene oppnås når alle har like muligheter.

Les mer
Illustrasjon, Fornuftig forbruk

Fornuftig forbruk

Et redusert fotavtrykk bidrar til bedre bærekraft.

Les mer
Illustrasjon, God forretningsskikk

God forretningsskikk

Forebygging, styring og kontroll.

Les mer