Hva leter du etter?

Norsk Tipping jobber for å sikre like muligheter, både sammen med samarbeidspartnerne og i egen organisasjon.

Norsk Tipping ønsker å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Derfor bruker selskapet sin samfunnsrolle og nære relasjon til idrett, kultur og humanitær sektor til å påvirke og bidra til positive endringer i samfunnet.

Bærekraftløftene setter retning for hvordan Norsk Tipping jobber i egen organisasjon, og sammen med selskapets samarbeidspartnere.

Like muligheter internt

For å nå målsettingene må Norsk Tipping lykkes med å tiltrekke seg ny kompetanse og utvikle ansatte. Forskning viser at selskap som jobber med kompetanseheving, kulturendring og tiltak for like muligheter og mangfold, lykkes med å tiltrekke seg talentfulle medarbeidere.

Derfor jobber selskapet med å videreutvikle en kultur som ivaretar likestilling og mangfold. I tillegg er det et mål å øke kvinneandelen.

I kapitlet Medarbeidere kan du lese mer om hvordan Norsk Tipping jobber med like muligheter internt.

I 2021 er det gjennomført mange tiltak for å fremme universell utforming i selskapets produkter og tjenester, og det er igangsatt nye prosesser, kurs og verktøy.

Les mer her.

Like muligheter eksternt

Som viktig samfunnsaktør og sponsor kan selskapet påvirke prosesser, også utenfor egen virksomhet. Norsk Tipping er pådriver for at selskapets samarbeidspartnere innen idrett, kultur og frivillige organisasjoner setter like muligheter på dagsordenen.

Gode rollemodeller har potensial til å legge til rette for like muligheter og redusere utenforskap. Norsk Tipping ønsker å bidra til god og trygg aktivitet på arenaer innen idrett og kultur.

Sammen med idretten, jobber Norsk Tipping kontinuerlig for å øke kvinneandelen i styrene og i leder- og trenerrollen. Sammen med Norges Idrettsforbund og idrettskretsene er det etablert et langsiktig prosjekt for å rekruttere flere kvinner til posisjoner i idretten. Prosjektet ble initiert av Innlandet Idrettskrets og går under navnet: #GNIST

Gnisten

Foto: Ferskvann

Flere og bedre trenere i barneidretten

Treneren er en viktig rollemodell for barn og unge. Derfor videreførte Norsk Tipping i 2021 satsningen på Grasrottrener-konseptet gjennom avtalene med idrettsforbundet, og særforbundene innen fotball, håndball, ishockey og langrenn. Målet er å få flere og bedre trenere, samt å øke kvinneandelen.

Grasrottrenerseminar

I 2021 gjennomførte Norsk Tipping, Norges Fotballforbund og Norsk Fotballtrenerforening en pilot med å kåre årets Grasrottrener i fotballen. Formålet med kåringen er å løfte frem og øke anerkjennelsen for Grasrottrenere og trenere i barne- og ungdomsfotballen.

Sammen med Norges Fotballforbund, OBOS og Æra gjennomførte selskapet i 2021 innovasjonsprosjektet «Utenforfloken» med lansering av ambisjonen «Null Unge i Utenforskap – NUU» i april. Partene arbeider med konkretisering av ambisjonen.

Nullungeutenfor

Foto: Fabrizio Verrecchia/Illustrasjon: Æra

Selskapet erkjenner at det tar lang tid å endre kultur og holdninger. Selskapets engasjement er derfor langsiktig og videreutvikles, år for år. Selskapet har midler dedikert til kvinne-satsninger innenfor fotball, ishockey, og flere særforbund gjennom NIF-avtalen.

Dialogues2

Ingrid Lorentzen og Marit Moum Aune

Foto: Jörg Wiesner

Sammen med selskapets samarbeidspartnere på kulturfeltet, så et viktig samarbeidsprosjekt dagens lys i 2019: Koreografisatsningen. Dette er et initiativ innenfor Talent Norge, Den Norske Opera & Ballett og Norsk Tippings kvinnesatsing. Sammen har partene jobbet aktivt for å justere den skjeve kjønnsfordelingen blant koreografer representert i det klassiske ballettrepertoaret. Koreografisatsingen har som mål å sikre koreografer like muligheter, uavhengig av kjønn. Høsten 2021 var koreografisastningen representert i den stjernespekkede forestillingen Dialogues, som gikk for fulle hus i Stockholm, Moskva, St.Petersburg, Oslo og Paris.

I dette kapittelet kan du også lese om:

Illustrasjon, Bedre sammen

Bedre sammen

Samarbeid som gir drømmen en sjanse.

Les mer
Illustrasjon, Ansvarlig samfunnsaktør

Ansvarlig samfunnsaktør

Ansvarlighet er fundamentet for bærekraftig verdiskaping.

Les mer
Illustrasjon, Fornuftig forbruk

Fornuftig forbruk

Et redusert fotavtrykk bidrar til bedre bærekraft.

Les mer
Illustrasjon, God forretningsskikk

God forretningsskikk

Forebygging, styring og kontroll.

Les mer