Hva leter du etter?

Året 2021

Playscan-indeks 2021

De oransje søylene i figuren over viser ukentlig bevegelse. Søyler over aksen betyr total bevegelse i grønn retning og søylene under aksen viser uker med bevegelse i rød retning.

Hver uke endrer ca. 2 prosent av spillerne Playscan-status (det vil si beveger seg i grønn eller rød retning), mens ca. 98 prosent har uendret status. Den rosa kurven tegner den akkumulerte Playscan-indeksen, mens den lilla kurven viser den tilsvarende akkumulerte kurven for året før. Figuren viser at Playscan-indeksen endte positivt med verdien 30 058, noe som betyr at i sum har bevegelsene vært i en grønn retning i 2021. Tilsvarende tall for 2020 endte på -13 013. Norsk Tipping anser dette som et svært godt resultat.