Hva leter du etter?

Året 2021

Medarbeidere

Medarbeidere, kompetanse og organisasjon

Alle tall er ved utgangen av årene2021202020192018201720162015
Antall fast ansatte404413423413406408404
Antall årsverk431.05435429,8426,24419,6417,6406
Antall organiserte (ansatte)274269263254247240221
Antall uorganiserte (ansatte)130144160159159168183
Antall heltidsansatte404413423413406408402
Antall ansatte i deltidsstilling0000002
Andel midlertidig ansatte (i %)7,3 %9,7 %5,4 %5,3 %5,6 %5,3 %0,5 %
Prosentandel kvinner (av alle ansatte)37,0 %37,0 %37,0 %36,8 %37,8 %37,4 %37,9 %
Prosentandel menn (av alle ansatte)61 %63 %63,0 %63,2 %62,2 %62,6 %62,1 %
Intern turnover1,20 %2,2 %5,4 %8,9 %4,4 %4,4 %3,2 %
Ekstern turnover4,20 %3,1 %4,3 %2,7 %2,7 %2,2 %2,5 %
Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn       
Kvinnelige medarbeideres lønn i %-andel av mannlige91,60 %93,0 %93,0 %92,9 %92,5 %91,3 %91,3 %
Medarbeidere, kompetanse og organisasjon. Alle tall er ved utgangen av årene.

Kjønnsfordeling blant ledere

under 3030-50over 50
Kvinner1710
Menn01523
Dinamo: skal denne heller løses som diagram/graf?

Kjønnsfordeling på alder

20-2930-3940-4950-5960+
Kvinner540443626
Menn644709934
Dette skal inn mellom tabell "kjønnsfordeling blant ledere" og "kjønnsfordeling på alder"
På direktørnivå er 3 av 7 kvinner
På nivå 3 er 13 av 35 kvinner
På nivå 4 er 4 av 13 kvinner

Dinamo: skal denne heller løses som diagram/graf?