Hva leter du etter?

Året 2021

Kontantstrøm

Indirekte kontantstrøm Norsk Tipping AS
Beløp i mill. krNote20212020
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad6 2866 167
Ordinære avskrivninger310595
Endring i kundefordringer814-69
Endring i leverandørgjeld-1040
Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordn.151813
Endring i andre tidsavgrensningsposter10-184411
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter6 2286 656
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler383187
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-83-187
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Utbetalinger av utbytte6 2465 566
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-6 246-5 566
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter-101901
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse6 2085 306
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt6 1076 208