Hva leter du etter?

Året 2021

Klimautslipp

UtslippskildeForbrukUtslippsfaktorUtslipp
Scope 3
Plast1086 kg0,05 CO2/kg0.05 tonn CO2
EE-avfall650 kg0,068 CO2/kg0.04 tonn CO2
Batterier60 kg0,086 CO2/kg0.01 tonn CO2
Restavfall61754 kg0,38 CO2/kg23.47 tonn CO2
Organisk avfall (matavfall med mer)6224 kg0,015 CO2/kg0.09 tonn CO2
Papir, papp og kartong4245 kg0.061 CO2/kg0.26 tonn CO2
Metall (ikke emballasje)420 kg0,031 CO2/kg0.01 tonn CO2
Glass- og metallemballasje550 kg0,031 CO2/kg0.02 tonn CO2
Flyreiser (rapportering i CO2-utslipp)12,5 tonn CO21 tonn12.5 tonn CO2
Sum scope 336.45 tonn CO2
Scope 1
Bensin (personbil/varebil)31401 liter2,89 kg CO2/liter90.75 tonn CO2
Diesel (personbil/varebil)25202 liter3,12 kg CO2/liter78.63 tonn CO2
Biobrensel3721 kg1,647 CO2/kg6.13 tonn CO2
Sum scope 1175.51 tonn CO2
Scope 2
Elektrisitet (personbil/varebil)3263 kWh0,04 kg CO2/kWh0.13 tonn CO2
Elektrisitet 4907287 kWh0,04 kg CO2/kWh196.29 tonn CO2
Fjernvarme83300 kWh0,187 kg CO2/kWh15.58 tonn CO2
Sum scope 2212 tonn CO2
Totalt CO2-utslipp423.96 tonn CO2