Hva leter du etter?

Året 2021

Dette er Playscan

Playscan er et verktøy som ser på endringer i spilleatferd for å vurdere om kunden(e) er i risikosonen for å utvikle spilleproblemer. Playscan analyserer data for fem uker tilbake i tid, og en må ha spilt for minst 500 kroner i løpet av de fem ukene for å bli analysert. De som spiller for mindre, blir satt til grønn så sant de ikke tar en selvtest som sier noe annet. Verktøyet ser på mange kriterier, og kriteriene er ulike avhengig av spillerens alder. Totalt forbruk av tid og penger og intensitet i spillingen er to av indikatorene som analyseres. Det er fra dette verktøyet vi får indeksen som peker på grønn (lavere risiko), gul (noe høyere risiko) eller rød (høy risiko) spilleatferd.

Det er et stort spenn blant de røde spillerne, både når det gjelder hvor mange uker i løpet av et år de er i den høye risikosonen og når det gjelder hvor mye de taper. Noen gjennomsnittstall kan belyse dette. Spillere som var røde i 2021 var røde i gjennomsnitt 14 av 52 uker og tapte i gjennomsnitt ca. kr 12 200 i løpet av året. Det vil si at blant spillere som telles som «rød» finnes det spillere som er rød i bare én uke og noen få spillere som er røde alle ukene i året.

Hva som skal til for å kategoriseres som en risikospiller kan variere sterkt fra ett spilllselskap til et annet.