Hva leter du etter?

Året 2021

Ansvarlig spillvirksomhet

Type pauseAntall pauser/utestengelser
(avrundet til nærmeste tusen)
Antall unike spillere
(avrundet til nærmeste tusen)
Utestengelse6 0004 000
180 dagers pause60 00017 000
30 dagers pause49 00013 000
7 dagers pause45 000 9 000
1 dags pause23 0007 000
MånedsgrenserMaks beløpAntall spillere med grense (aktive spillere i 2021)Gjennomsnittlig verdi på satt grense (per desember 2021)
Totalgrensekr 20 0001 072 780kr 4 710
Instaspill (delgrense)kr 5 000846 783kr 1 632
Multix (delgrense)kr 2 70053 441kr 2 386
Belago (delgrense)kr 4 40029 656kr 3 748
DagsgrenserMaks beløpAntall spillere med grense (spilt hos NT i 2021)Gjennomsnittlig verdi på satt grense (per desember 2021)
Totalgrensekr 20 0001 072 780kr 2 832
Instaspill (delgrense)kr 2 000846 783kr 672
Multix (delgrense)kr 65053 441 kr 599
Belago (delgrense)kr 90029 656kr 823
Den lavere gjennomsnittlige instaspillgrensen i 2021 sammenlignet med 2020 skyldes i stor grad de to grensenedsettingene i desember 2020 og september 2021.
Gabi: de to øverste radene skal kanskje være bold?

Den lavere gjennomsnittlige instaspillgrensen i 2021 sammenlignet med 2020 skyldes i stor grad de to grensenedsettingene i desember 2020 og september 2021.