Hva leter du etter?

Året 2021

Resultatregnskap

Beløp i mill. krNote20212020
Driftsinntekter og driftskostnader
Spillinntekter143 74142 594
Annen driftsinntekt34
Sum driftsinntekter43 74542 598
Premieandel35 07334 083
Salgsprovisjoner475520
Lønnskostnad2453422
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler310595
Annen driftskostnad2, 41 3491 319
Sum driftskostnader37 45336 440
Driftsresultat6 2916 158
Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt51729
Annen finanskostnad52221
Resultat av finansposter-59
Ordinært resultat før skattekostnad6 2866 167
Ordinært resultat6 2866 167
Årsresultat126 2866 167
Overføringer
Tippenøkkelen5 4975 393
Grasrotandelen737717
Bingoentreprenørenes overskuddsformål3640
Tiltak mot spillavhengighet1717
Sum overføringer6 2866 167